KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Mesa Nurol Adi Ortaklığı’nı oluşturan, Mesa Mesken İnşaat A.Ş. (“Mesa Mesken”) ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“Nurol İnşaat”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Yeşilyaka Projesi ile ilgili size bilgi sağlamak, sorularınızı yanıtlamak, gayrimenkullerin satış işlemlerine ilişkin sizinle iletişime geçmek, sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre size öneriler sunmak, Mesa Mesken, Nurol İnşaat ve Mesa Mesken’in ve Nurol İnşaat’ın iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mesa Mesken’in ve Nurol İnşaat’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve gayrimenkulleri beğenmenizin ardından satış sürecinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

Bunun yanında alınacak açık rızanıza istinaden Mesa Mesken’e ve/veya Nurol İnşaat’a ait diğer projelere ilişkin size bilgilendirme yapmak, ilgi duyduğunuz diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapmak ve izinli pazarlama bildirimleri göndermek amacıyla kişisel verileriniz pazarlama amacı ile de işlenmektedir. Ancak kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesini kabul etmezseniz bu kapsamda tarafınıza herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz Mesa Mesken’e ait veri tabanı üzerinde tutulmakta ve Mesa Mesken ile Nurol İnşaat arasında yer alan konsorsiyum ilişkisi uyarınca Nurol İnşaat ile paylaşılmaktadır.

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad vb.)
 • Mesleki Bilgiler
 • İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz)
 • Diğer Bilgiler (Bilgi formunda yer alan diğer kişisel veriler toplanabilmektedir)

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla tedarikçilerimizle, kamu kurumları ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde aktarılabilecektir.

Bunun yanında kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amaçlarıyla ve hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca Mesa Mesken’e ve/veya Nurol İnşaat’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna;

 • Mesa Mesken’e ait www.mesa.com.tr adresli internet sitesinden ve/veya
 • Nurol İnşaat’a ait www.nurolinsaat.com.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • Veri Sorumlusu:
  Mesa Mesken İnşaat A.Ş.
  Ihlamur Cad., No:2 Çayyolu, Çankaya/Ankara

  Tel : +90 312 291 50 00
  Fax: +90 312 291 09 99
  Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No: 382274

  www.mesa.com.tr
 • Veri Sorumlusu:
  Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.
  Adres: Maslak Mah. Büyükdere Cad.
  Nurol Plaza No:255 İç Kapı No: 1902
  Sarıyer İstanbul

  Tel: +90 212 28680 10
  Fax: +90 212 28680 11
  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No: 964991

  www.nurolinsaat.com.tr

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. * Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.

Kabul Et